Algemene voorwaarden : abonnementen

Definities

  • Verkoper : CompactCode BvBa met maatschappelijke zetel gelegen te Berlaar en met als ondernemingsnummer BE 0695 402 797
  • Koper : De rechtspersoon of natuurlijk persoon welke de diensten af neemt van de verkoper.

Contact informatie

  • Mail : info@compactcode.eu
  • Adres : Hellegatstraat 5 2590 berlaar
  • Telefoon : +32 479 51 55 22

Algemeen

De onderstaande voorwaarden worden geaccepteerd bij betaling of verstrijken van 14 dagen waarin geen klacht is ontvangen via de vermelde communicatie kanalen vermeld onder 'Klachten en vragen'.

Abonnementen

In het geval van een vast bepaalde termijn van een abonnement stoppen de diensten wanneer het contract verloopt of is geannuleerd. Tenzij anders vermeld worden abonnementen stilzwijgend verlengd tot deze via de vermelde communicatiekanalen, vermeld onder 'Klachten en vragen' , worden opgezegd. Bij het annuleren van het abonnement zal deze nog doorlopen tot het einde van de termijnen die vermeld zijn bij aanvang van het abonnement tenzij anders afgesproken.

Betaling

Alle betalingen zijn verschuldigd bij ontvangst. Als een betaling niet wordt ontvangen of de betalingsmethode wordt geweigerd, verliest de koper het recht op gebruik van de service. De verkoper heeft het recht om de services op eender welk moment stil te zetten indien de betalingen niet voldaan worden binnen de termijn van 30 dagen.

Restitutiebeleid

Als een service onbevredigend is, is een schriftelijke uitleg nodig voordat de service in aanmerking kan komen voor restitutie. De koper moet rekening houden met de beschrijving van de service voordat hij om terugbetaling verzoekt. Als de services overeenkomen met de beschrijving van de verkoper en de koper is niet tevreden, is de verkoper niet verantwoordelijk voor terugbetaling. De koper heeft altijd het recht op tot 14 dagen voor de start van een nieuw termijn en/of voor aanvang van benodigde werken dit te annuleren zonder een reden te vermelden.

Inhoud van de services en licenties

De verkoper is niet verantwoordelijk voor de inhoud die de klant zelf kan beheren. Eventueel illegale inhoud zoals het gebruiken van auteursrechtelijke afbeeldingen, discriminerende inhoud of dergelijke meer valt ten verantwoordelijkheid van de koper. De koper heeft recht op het gebruik van verleende licenties die benodigd zijn voor de werking van de diensten alsook de diensten zelf gedurende de looptijd van het abonnement zolang deze actief is en de gevraagde betalingen voldaan zijn.

Klachten en vragen

Eventuele klachten of vragen over services of verkopers kunnen worden gestuurd naar ons via info@compactcode.eu of +32 479 51 55 22 of per post naar Hellegatstraat 5 2590 Berlaar. Er is geen garantie voor een oplossing. Elk geval wordt afzonderlijk bekeken.